Levelet kaptam ma Nesztinger Péter úrtól, az ITM Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetőjétől. A levél apropója a decemberben írt bejegyzésem, amely a fokozott expozíciós esetek kivizsgálásának újdonságait, pontosabban a jogszabályi környezet hiányosságait tárgyalta.

Megnyugtató, hogy a főosztálynak – miközben a teljes szervezet költözött a Pénzügyminisztérium fennhatósága alól az Innovációs és Technológiai Minisztériumba – volt ideje és energiája a jogszabály által nyitva hagyott kérdések közül néhányat megválaszolni, illetve hiányosságot kiküszöbölni. A bejelentéssel kapcsolatos tudnivalókat az OMMF honlapján találjátok. 

Nyilván ez a munka még nem fejeződött be, maradtak nyitott kérdések, amelyekre megoldásokat kell találnunk, de mindenképp előremutató, hogy a munkavédelmi szakmai irányító szerv nyitott és teret ad a „kívülről” érkező véleményeknek is. 

Íme a levél, amelyet kaptam, változtatás nélkül közlöm.

Tisztelt Szakértő Úr!

Örömömre szolgál, hogy nyomon követi az aktuális jogszabály változásokat, jó lenne, ha minden munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember ugyanígy figyelné az aktuális változásokat.

Az Ön által üzemeltetett honlapon a „Munkaegészségügy Dr. Nagy Marcell igazságügyi szakértő lapja”-ban 2019.12.27-én megjelent cikkel kapcsolatban szeretném Önt tájékoztatni az álláspontjában megfogalmazott pontatlanságokról, félreértésekről.

A cikkben megjelent megállapításai nem mindenben helytállóak, ezért kérem fogadja el a mellékletben összegzett magyarázatunkat a helyes jogértelmezés és jogalkalmazás elősegítése érdekében.

Egyúttal kérem, hogy a cikkel kapcsolatos félreértések fennmaradásának elkerülése végett az alábbi tájékoztatásunkat honlapján közzé tenni szíveskedjék:

 

Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a fokozott expozíciós esetek kivizsgálási kötelezettségéről
 
2020. január 1-jétől a jogalkotási törvénynek megfelelő jogalkotási folyamat keretében megváltoztak a fokozott expozíciós esetek kivizsgálásának szabályai.

A módosított jogszabályok szerint a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996 NM rendelet) 5/A. § (2) bekezdése alapján a fokozott expozíciós esetet a foglalkozás-egészségügyi orvos a munkavédelmi szakemberrel közösen tárja fel, és keres megoldást a problémára.

A 27/1996. NM rendelet szerint a foglalkozás-egészségügyi orvos értesíti a munkáltatót (ezzel párhuzamosan az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) alapján a hatóságnak is bejelentést tesz) a fokozott expozíciós esetről. A kivizsgálást a munkáltató végzi (a munkáltató nem hatóság, így ez nem hatósági eljárás) és a kivizsgálásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzétett módon készített jegyzőkönyvet a munkavédelmi hatóság részére megküldi.

Amennyiben a beküldött jegyzőkönyv alapján a munkavédelmi hatóság úgy ítéli meg, hogy a munkáltató kivizsgálása és intézkedése nem kielégítő, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult kivizsgálni a fokozott expozíciós esetet (de nem köteles, ez a kötelezettség már a munkáltatóé).

Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkáltató nem teljesíti az Mvt. és a 27/1996 NM rendeletben előírt értesítési és kivizsgálási kötelezettségét, akkor azzal jogszabályt sért.

Az egészségügyi adatok kezelésére, nyilvántartására a munkahelyeken a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jogosult. Fokozott expozíciós eset előfordulása esetén a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az elvégzett orvosi/laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján értesíti a munkáltatót a fokozott expozíció tényéről. A munkáltatói kivizsgálás a fokozott expozíció kialakulásának körülményeiről, okairól szól, és arra keres választ, hogy milyen intézkedések szükségesek a további expozíció csökkentésére.

A fokozott expozíciós esetek kiszűrésében a munkáltató érdekelt, mert a foglalkozási betegség kialakulásának lehetőségét jelzi, ezért ha megfelelő intézkedésekkel az expozíció csökkentését el lehet érni, akkor megbetegedés nem alakulhat ki.

Az ITM Munkavédelmi Főosztályának honlapja változatlanul a www.ommf.gov.hu címen érhető el, ahol külön menüpontban – fokozott expozíciós esetek néven – található a fokozott expozíciós esetek kivizsgálásához szükséges jegyzőkönyv és kitöltési útmutató.

 

További jó munkát kívánok, üdvözlettel:

Nesztinger Péter
főosztályvezető

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

A levélben szereplő általános tájékoztatáson túl a Főosztályvezető Úr részletes válasza itt olvasható.