Munkaegészségügyi szaktevékenység

Home / munkáltató / Munkaegészségügyi szaktevékenység

A jogszabályok számos tevékenységet, feladatot munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősítenek. Ezeket a feladatokat kizárólag a megadott szakorvosi képesítéssel bíró orvosok végezhetik. A szaktevékenységeket az Mvt. elszórtan tartalmazza, így ebben a cikkben összeszedtem őket, hogy ne kelljen mindig keresgélni.

 

Milyen szakorvosok?

A munkaegészségügyi szaktevékenységeket kizárólag

  1. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne,
  2. közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan

szakorvosok végezhetik. Ez az 5-6 szakvizsga igazából csak 2, hiszen a munkahigiéné szakvizsgát nem csinálja meg senki a foglalkozás-orvostan nélkül, a többi pedig csak régebbi/újabb elnevezései ugyanannak a szakmának.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokról szóló rendelet ( FESZ rendelet) a fentieknél még szigorúbb, mivel az alkalmasságvizsgálatok elvégzését csak és kizárólag foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvosoknak és szakorvosjelölteknek engedélyezi. 

 

Definíciók

Az egységes értelmezés érdekében az Mvt. a szakterületeket definiálja is:

munkavédelem = munkabiztonság + munkaegészségügy

munkaegészségügy = munkahigiéné + foglalkozás-egészségügy

Röviden a munkavédelem mindent magában foglal, ami a munkahely és a munkavállaló interakcióját befolyásolja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés kapcsán. A foglalkozás-egészségügy a munkavállaló állapotával foglalkozik, a munkahigiéné pedig a munkakörnyezettel, és annak károsító hatásaival. 

 

Melyek tehát a munkaegészségügyi szaktevékenységek
  1. munkavédelmi üzembehelyezés előzetes vizsgálata ( Mvt. 21.§ (3))
  2. a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése baleset vagy rendkívüli körülmény esetén ( Mvt. 23.§ (2))
  3. egységes és átfogó megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítása ( Mvt. 54.§ (6))
  4. közreműködés a kockázatértékelés készítésében ( Mvt. 54.§ (8))
  5. egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatok indikálása ( Mvt. 54.§ (8))
  6. az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje ( Mvt. 56.§)
  7. az elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelés elkészítése (33/2016 EMMI R. 7.§)

Az utolsó itt a kakukktojás, ugyanis a sugaras kockázatértékelés az egyetlen olyan szaktevékenység, amelyet kizárólag munkaegészségügyi szakember végezhet, munkabiztonsági nem.

 

Összefoglalóan

Vannak olyan feladatok, amely a munkáltató felelősségi körébe tartoznak, de speciális szakértelmet igénylő feladatként munkaegészségügyi szakemberre van szüksége azok elvégzéséhez. Ezen feladatok során mi vagyunk a szakemberek, így az általunk fontosnak és szükségesnek vélt vizsgálatokban, szakmai feladatokban mi foglalunk állást, és nem a munkáltató. Magyarul a mi döntésünket tiszteletben kell tartania és aszerint eljárnia, nem bírálhatja fölül. Talán szokatlan, hogy ezt ebben a formában ki kell mondani, mégis szükséges, hiszen ezek a vizsgálatok, feladatok általában kifejezetten költségesek, és emiatt a munkáltatónak anyagi terhet jelentenek.