A jogszabályok számos tevékenységet, feladatot munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősítenek. Ezeket a feladatokat kizárólag a megadott szakorvosi képesítéssel bíró orvosok végezhetik. A szaktevékenységeket az Mvt. elszórtan tartalmazza, így ebben a cikkben összeszedtem őket, hogy ne kelljen mindig keresgélni.

 

Milyen szakorvosok?

A munkaegészségügyi szaktevékenységeket kizárólag

  1. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne,
  2. közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan

szakorvosok végezhetik. Ez az 5-6 szakvizsga igazából csak 2, hiszen a munkahigiéné szakvizsgát nem csinálja meg senki a foglalkozás-orvostan nélkül, a többi pedig csak régebbi/újabb elnevezései ugyanannak a szakmának.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokról szóló rendelet (FESZ rendelet) a fentieknél még szigorúbb, mivel az alkalmasságvizsgálatok elvégzését csak és kizárólag foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvosoknak és szakorvosjelölteknek engedélyezi. 

 

Definíciók

Az egységes értelmezés érdekében az Mvt. a szakterületeket definiálja is:

munkavédelem = munkabiztonság + munkaegészségügy

munkaegészségügy = munkahigiéné + foglalkozás-egészségügy

Röviden a munkavédelem mindent magában foglal, ami a munkahely és a munkavállaló interakcióját befolyásolja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés kapcsán. A foglalkozás-egészségügy a munkavállaló állapotával foglalkozik, a munkahigiéné pedig a munkakörnyezettel, és annak károsító hatásaival. 

 

Melyek tehát a munkaegészségügyi szaktevékenységek
  1. munkavédelmi üzembehelyezés előzetes vizsgálata (Mvt. 21.§ (3))
  2. a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése baleset vagy rendkívüli körülmény esetén (Mvt. 23.§ (2))
  3. egységes és átfogó megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítása (Mvt. 54.§ (6))
  4. közreműködés a kockázatértékelés készítésében (Mvt. 54.§ (8))
  5. egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatok indikálása (Mvt. 54.§ (8))
  6. az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje (Mvt. 56.§)
  7. az elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelés elkészítése (33/2016 EMMI R. 7.§)
  8. a munkavédelmi oktatási tematika elkészítése (Mvt. 55.§ (3) )

Az utolsó itt a kakukktojás, ugyanis a sugaras kockázatértékelés az egyetlen olyan szaktevékenység, amelyet kizárólag munkaegészségügyi szakember végezhet, munkabiztonsági nem.

 

Összefoglalóan

Vannak olyan feladatok, amely a munkáltató felelősségi körébe tartoznak, de speciális szakértelmet igénylő feladatként munkaegészségügyi szakemberre van szüksége azok elvégzéséhez. Ezen feladatok során mi vagyunk a szakemberek, így az általunk fontosnak és szükségesnek vélt vizsgálatokban, szakmai feladatokban mi foglalunk állást, és nem a munkáltató. Magyarul a mi döntésünket tiszteletben kell tartania és aszerint eljárnia, nem bírálhatja fölül. Talán szokatlan, hogy ezt ebben a formában ki kell mondani, mégis szükséges, hiszen ezek a vizsgálatok, feladatok általában kifejezetten költségesek, és emiatt a munkáltatónak anyagi terhet jelentenek.