Egy terület, amelyet elsősorban a munkabiztonsági szakemberek ismernek. Mégpedig azért, mert „ők szokták” elkészíteni, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvos csak aláírja. Ha bármi baj történik, baleset vagy megbetegedés, ez az első dokumentum, amely előkerül, és ellenőrizni fogják, hogy hogyan lett elkészítve, illetve az abban foglaltak hogyan lettek végrehajtva.

Tekintettel arra, hogy ez a téma jócskán meghaladja egy cikk kereteit, inkább csak néhány figyelemfelkeltő dolgot említek ezzel kapcsolatban.

 

Tartalom

Ismét a munkavédelmi törvény (Mvt.) az, amely segít a kérdésben a minimumot meghatározni, azaz melyek a kockázatértékelés minimális kötelező elemei, érdemes ezt kipipálandó csekklistaként kezelni:

 1. a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
 2. a veszélyek azonosítása;
 3. a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
 4. a kockázatot súlyosbító tényezők;
 5. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
 6. a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 7. a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 8. az előző kockázatértékelés időpontja.

Valamiért ez az utolsó 3 pontból kettő rendszerint kimarad, a felelősök megnevezése, a konkrét határidők, illetve az előző kockázatértékelés időpontja. Ez nem véleményes helyzet, törvény írja elő, kötelező elem.

 

Mit írok alá?

Az esetek 90%-ban a következő az eljárás: „Tisztelt doktorúr/doktornő, legyen szíves aláírva visszaküldeni a kockázatértékelési dokumentumot”

Jellemző hibák:

 1. aláírjuk, el sem olvassuk
 2. elolvasnánk, de túl hosszú, nincs erre idő, átfutjuk csak
 3. valami problémát látunk, de nem akarunk szólni, mert félünk, hogy elvesztjük a céget

1. Következmény: olyan dologért vállal az orvos orvosszakmai felelősséget, amellyel nincs tisztában/hibás/jogszabályellenes

2. Az ördög a részletekben rejlik, ilyenkor legalább a szakmai részre kiemelt figyelmet fordítsunk, veszélyek feltárása, értékelése és kezelése legyen szakszerű és alapos. 

3. Nagyon veszélyes, a munkavállaló egészségkárosodását okozhatja egy ilyen helyzet, jogilag és szakmailag támadható az ügy összes szereplője.

 

Jó tudni

Amikor a fedlapot aláírom, nem azt írom alá, hogy én készítettem a kockázatértékelést, hanem azt, hogy tudomásul vettem (hiszen nem kötelező a saját szolgáltatóval csináltatni a munkáltatónak) a kockázatértékelésben foglaltakat. Így ha nem folyt bele az orvos, akkor figyeljen oda, hogy ne is úgy szerepeljen ott a neve, hogy ő készítette a kockázatértékelést. (Mvt. 59.§ (2))

A munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakmai tevékenységébe nem szólhat bele, a szolgálat tagjainak munkavédelmi tevékenységük során utasítást nem adhat. (Mvt. 58.§ (4))

 

Kategóriák: orvos