Sokszor előkerült már a kérdés, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos jogosult-e betekinteni a páciens által Digitális Önrendelkezéssel (DÖR) védett, EESZT-ben tárolt dokumentumokba. Ez a kérdés időről-időre felmerül, mivel mindenki fejében csak a „sürgős szükség” fogalma él. 

 

Mi az a DÖR

Az EESZT-ben tárolt orvosi dokumentumok (ambuláns lapok, zárójelentések, leletek) egy része automatikusan zárolásra kerül a rendszer által, ezek a pszichiátriai és bőrgyógyászati iratok, ez utóbbi a nemi betegségek szenzitív kérdését hivatott védeni. Ezen felül a beteg saját maga bármely EESZT-ben tárolt dokumentumát zárolhatja és korlátozhatja annak megtekintését, hogy csak a háziorvosa, vagy az adott szakterületben dolgozó orvos láthassa, vagy egyáltalán senki más. 

Ezt hívják DÖR-nek, és annak feloldása pedig az EESZT breakglass funkciója. Azt, hogy a páciensnek van DÖR-rel védett dokumentuma, onnan tudjuk, hogy a medikai program minden esetben figyelmeztet erre minket egy üzenettel.

 

 

 

A rövid válasz a kérdésre

Igen

 

Indokolás

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12.§ alapján  az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével – önkéntes.

A 13.§ b) szakaszában hivatkozott 2. számú jogszabályi melléklet 1. pontja alapján a  munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatok kivételt képeznek az önkéntes adatszolgáltatás alól, azaz a dolgozó nem tagadhatja meg az adatokba és előzményekbe történő betekintést.
 
A fentieknek alapján a munkaalkalmasság elbírálásához a vizsgálatot végző orvos betekinthet és be is kell, hogy tekintsen a páciens EESZT-ben tárolt dokumentációjába, a vizsgálati adatok és az előzményi adatok, valamint a munkakör ismeretének függvényében hozza meg az alkalmasságot minősítő szakvéleményét. 
 

Hogyan tegyük ezt meg?

  1. Felhívjuk a páciens figyelmét arra, hogy ezt meg fogjuk tenni, és elmondjuk, hogy miért szükséges
  2. A medikai programban kötelező indokolni a feloldást, ide annyit elég írni, hogy „munkaalkalmasság elbírálása”
  3. Lehetőség szerint nyomtassuk ki a feloldási indokot, és azt aláírva tegyük a kartonba

Valójában a kérdés nem bonyolult: ha hozzájárul az EESZT-ben tárolt adatok megtekintéséhez, akkor nincs probléma, ha pedig nem, akkor nem tudjuk elbírálni, így nem alkalmas a munkakörre.

 

Mikor érdemes ezzel élni?

Több olyan tényező is van, ami arra utalhat, hogy ezt meg kell tennünk, például

  • pszichiátriai gyógyszerek az EESZT listában
  • pszichiátriai megbetegedés vagy BNO korábbi ambuláns lapokban vagy bejegyzéseknél
  • nem konzekvensen nyilatkozó páciens a kórelőzmények vonatkozásában

A fentiek több független jogász által is adott vélemény, melyet saját eljárásaimban alkalmazok is. Ettől függetlenül megjegyzendő, hogy ez a blogbejegyzés csak támpont a jogértelmezésben, mindenki személyében felelős a hozott döntéseiért, feloldja, avagy sem a DÖR-t.

Kép: Unsplash